Autor: Sebastian Świgoń

Karta produktu_RFID

Każdy Asset Menager zadaje sobie pytanie, jak zarządzać zasobami, by informacja o nich była zawsze aktualna. W realnym środowisku użytkownicy końcowi ciągle przemieszczają zasoby często bez wiedzy Asset Menagera, co czyni informację powiązaną z danym zasobem mało wartościową. Monitorowanie i nadzorowanie zarządzania zasobami z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi zajmuje ogromną ilość czasu, którego zespoły inwentaryzacyjne zwykle mają niewiele. Z uwagi na wymogi prawne oraz konieczność przeprowadzania w firmach regularnych audytów od lat poszukuje się skutecznych i szybkich metod, które umożliwią sprawną weryfikację posiadanego majątku. Z pomocą przychodzi technologia RFID.

Technologia RFID w Data Center?

RFID pozwala w prosty sposób śledzić przedmioty/obiekty, ich relokacje między pomieszczeniami czy lokalizacjami, redukując ilość zaangażowanych w procedurę osób, koszty, a co za tym idzie, zwiększając wydajność całego procesu.

Ze względu na łatwość i szybkość działania ostatnie kilka lat przyniosło zainteresowanie technologią RFID w zarządzaniu infrastrukturą IT, w szczególności tą umieszczoną w Centrach Danych. Producenci przygotowali dla takich zastosowań nowe rodzaje identyfikatorów, które bez problemu można naklejać na metalowe obudowy urządzeń znajdujących się w Centrum Danych. Część producentów sprzętu IT sprzyja  nowej technologii i montuje wewnątrz urządzeń aktywne identyfikatory RFID.

Wszystko to sprawiło, że uznaliśmy technologię RFID za idealną dla TALEX SA – dużej firmy informatycznej z dużą ilościa sprzętu IT  rozproszonego w wielu lokalizacjach,  posiadającej dwa zaawansowane technologicznie ośrodki Data Center.

Jak wyglądało wdrożenie RFID w Talex?

Potrzeba wdrożenia wydajnej technologii ułatwiającej inwentaryzację powstała wraz z koniecznością wyposażenia nowego ośrodka Talex Data Center we Wrocławiu. Identyfikatorami RFID oznaczona została cała infrastruktura techniczna i biurowa w obu ośrodkach Talex Data Center. Dzięki temu procesowi bez problemu możemy zrobić okresową inwentaryzacje jednego z pomieszczeń Centrum Danych czy pojedynczej szafy teletechnicznej i porównać ją ze stanem, który znajduje się w centralnej bazie CMDB firmy.
W Talex S.A. zastosowaliśmy rozwiązanie w oparciu o identyfikatory RFID pasywne. W ramach prac wykonaliśmy testy etykiet RFID dostępnych na polskim rynku i wybraliśmy te, które w naszym środowisku sprawdzały się najlepiej. Każdy identyfikator został zakodowany unikalnym numerem, który znajduje odzwierciedlenie w Centralnej Bazie Danych.
Ostatecznie identyfikatorami RFID zostały oklejone wszystkie zasoby posiadane przez naszą firmę.

Czy wdrożenie RFID musi objąć wszystkie zasoby od razu?

Odpowiedź brzmi – oczywiście, że nie. Wdrożenie można przeprowadzić etapami, zaczynając np. od sprzętu IT. Potem można zająć się wyposażeniem biurowym i pozostałymi środkami trwałymi. Pamiętać należy tylko, że liczy się nie tylko czas spędzony na etykietowaniu zasobów nowymi tagami. Równie wiele czasu i uwagi trzeba poświęcić na porządkowaniu posiadanej bazy lub tworzenie nowej, aby jej stan odzwierciedlał rzeczywistość. To, w jaki sposób potraktujemy ten etap, będzie miało wpływ na końcowy raport różnic posiadanych zasobów, a później na bieżące utrzymywanie środków trwałych w organizacji.

Czy RFID to tylko inwentaryzacja?

Okazuje się, że RFID ma wpływ nie tylko na inwentaryzację , ale pośrednio wpłynęło na inne działania w firmie. Wykorzystując technologię RFID, nie tylko wdrożyliśmy wydajny proces inwentaryzacji, ale też zmodyfikowaliśmy przebieg procesu zakupowego i magazynowego. Dzięki temu szybko uzyskujemy dostęp do aktualnych informacji o zasobach. Dodatkowo, aby zoptymalizować nasze wewnętrzne procesy,  nasi deweloperzy przygotowali niezbędne narzędzia wspierające technologię RFID: aplikację TALINVENTORY na czytnik RFID, która pracuje pod kontrolą systemu Android i pełni rolę kolektora danych sczytywanych z zasobów oklejonych identyfikatorami RFID oraz nową bazę danych, którą nazwaliśmy TALGRAPH.

8 korzyści płynących z wdrożenia RFID i aplikacji TALGRAPH

Bez wątpienia wdrożenie technologii RFID w naszej firmie wraz z wykorzystaniem autorskich aplikacji wspierających zakończyło się sukcesem i przyniosło nam wiele korzyści:

  1. Mniejszą liczba pracowników angażujemy w proces inwentaryzacji.
  2. Dzięki większej wydajności znacząco skrócił się czas trwania inwentaryzacji.
  3. Możemy ją wykonywać częściej, w zależności od bieżących potrzeb.
  4. Zwiększyła się skuteczność identyfikacji zasobów – naklejka nie musi być widoczna ani opisana, aby została odczytana.
  5. Usprawniliśmy  proces rejestracji nowych zasobów.
  6. Poprawił się proces planowania zakupów i wymiany sprzętu IT.
  7. Zwiększyliśmy kontrolę nad majątkiem firmy.
  8. Wykorzystujemy nowe kompetencje związane z RFID, do podnoszenia jakości naszych usług.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu infrastrukturą IT, skontaktuj się z nami: expert@talex.pl