Zabezpieczenie danych i ciągłości pracy systemów w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych jest obecnie koniecznością dla wielu organizacji. Możliwie mała utrata danych w przypadku katastrofy lub poważnej awarii oraz przewidywalne czasy przywrócenia usług wymagają przede wszystkim stworzenia profesjonalnej koncepcji Disaster Recovery.

Nasi eksperci właśnie zakończyli projekt opracowania koncepcji Disaster Recovery dla klienta z branży usług transportowych..

Zgodnie z zamówieniem Klienta została przygotowana propozycja docelowej infrastruktury informatycznej, której architektura umożliwi ochronę przed katastrofą lub poważną awarią, spełniając szeroko pojęte funkcje Disaster Recovery. Koncepcja obejmuje wszystkie kluczowe warstwy infrastruktury IT w serwerowniach i oparta została o niezależne fizycznie lokalizacje.

Inżynierowie TALEX przez kilka miesięcy analizowali wszystkie obszary infrastruktury IT Klienta (m.in. LAN, WAN, SAN, telefonia IP, serwery fizyczne i wirtualne, macierze, backup oraz posiadane przez klienta licencje), aby finalnie zaproponować udoskonalenia lub wdrożenie sprawdzonych i standardowo stosowanych rozwiązań, które zapewnią możliwie małą utratę danych w przypadku katastrofy oraz przewidywalne czasy przywrócenia usług dostarczanych w przedsiębiorstwie przez systemy informatyczne.

Pod uwagę zostały wzięte także zagadnienie cyklicznego testowania funkcji odtwarzania po katastrofie, ponieważ tylko rutynowe i dobrze przećwiczone procedury oraz specjalizowane systemy automatyzacji DR (ang. disaster recovery automation) pozwalają na zachowanie gotowości i dużej skuteczności przełączenia systemów w sytuacji kryzysowej.

Każdy z badanych obszarów infrastruktury IT został przeanalizowany pod kątem ustalenia stanu obecnego, określenia stanu docelowego, opisane zostały wymagane zmiany oraz zagrożenia, a także prognozowane koszty.

TALEX SA, jako dostawca rozwiązań chmurowych, uwzględnił w koncepcji także możliwości wykorzystania usług typu DRaaS (Disaster Recovery as a Service), coraz bardziej popularnych wśród przedsiębiorstw. Koncepcja omawia i porównuje DRaaS z rozwiązaniami DRC, jakie mogą zostać zbudowane w ramach własnej infrastruktury klienta. Porównanie to rozpatruje zarówno aspekty technologiczne, jak również kosztowe.

Koncepcję przyjęto z uznaniem i mamy nadzieję, że już wkrótce zostanie wdrożona, a tym samym znacznie poprawi się poziom dostępności systemów i bezpieczeństwa danych u naszego Klienta.