Autor: Sławomir Oczkowski

TALEX wdrożył macierz dyskową Pure Storage FlashArray//X u kolejnego klienta. Amerykańska firma Pure Storage Inc. produkuje i rozwija najnowocześniejsze na świecie macierze do składowania danych klasy AFA (all-flash array), które wprowadzają szereg unikalnych innowacji oraz wykorzystują bardzo szybkie pamięci typu direct flash NVMe.

Firma klienta to duże przedsiębiorstwo produkcyjne z ciągle rosnącymi potrzebami, jeśli chodzi o utrzymywane dane. Setki maszyn wirtualnych, kilka dużych baz danych oraz systemy monitorowania produkcji i CAD/CAM. To wszystkie sprawia, że przyrosty danych są duże, a oczekiwania użytkowników wobec wydajności coraz wyższe.

Po gruntownej analizie potrzeb klienta oraz po uwzględnieniu prognoz w zakresie dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa, została podjęta decyzja o wykonaniu testów macierzy Pure Storage FlashArray//X50 R3 w środowisku klienta z wykorzystaniem danych produkcyjnych. Wybór konkretnego modelu oraz jego pojemności były wynikiem wcześniejszej analizy i sizingu przeprowadzonego przez specjalistów Talex S.A. z użyciem profesjonalnych narzędzi dostarczanych przez Pure Storage oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów.

Zaproponowany przez nas model macierzy Pure Storage wyszedł z testów zwycięsko w starciu z dwoma rozwiązaniami dostarczonymi przez innych producentów, osiągając przy tym najlepszą wydajność oraz najwyższy współczynnik redukcji danych (ang. data reduction rate / DRR).

Aby wykonać wdrożenie rozwiązania Pure Store potrzeba zaledwie kilku dni. Jest to czas znacznie krótszy niż w przypadku rozwiązań innych producentów, co przekłada się na niższe koszty wdrożenia oraz szybsze udostępnienie zasobów do użytku. Przeszkoleni i certyfikowani w tym zakresie inżynierowie Talex S.A. przy wsparciu inżynierów producenta z takim zadaniem poradzili sobie z łatwością i zgodnie z planowanym harmonogramem.

Jedynym problemem napotkanym w trakcie wdrożenia była konieczność aktualizacji oprogramowania VMware vSphere, które u tego Klienta pozostawało nadal na poziomie wersji 6.0. Było to niezbędne, aby wykonać pełną integrację dla Pure Storage Plugin for the vSphere Client i uzyskać interfejs webowy zgodny z HTML-5. Klient został z wyprzedzeniem poinformowany o przyszłych losach Adobe Flex/Flash – zakończeniu wsparcia dla tych technologii przez producenta, firmę Adobe.

Inżynierowie realizujący projekt musieli wykazać się kompetencjami w zakresie:

  • sizingu macierzy dyskowych Pure Storage oraz analizy stanu posiadanego środowiska (na etapie planowania),
  • uruchomienia i skonfigurowania macierzy Pure Storage FlashArray//X w serwerowni Klienta,
  • konfiguracji zoningu na fabrykach FC SAN opartych o system Fabric OS,
  • konfiguracji zasobów dyskowych dla hostów farmy VMware vSphere,
  • wiedzy z zakresu aktualizacji oprogramowania platformy VMware vSphere do wyższych wersji,
  • migracji maszyn wirtualnych za pomocą Storage VMotion na docelowe wolumeny VMFS-6 oraz vVOLs.

Warto wspomnieć, iż jedną z kluczowych innowacji technologicznych zastosowanych w macierzach Pure Storage jest możliwość wykonania upgrade’u macierzy do wyższego modelu w ramach tej samej linii lub do nowszej linii produktowej całkowicie transparentnie dla systemów produkcyjnych, tj. bez zatrzymywania pracy systemu i dostępu do danych dla hostów, co jest unikalną cechą, która gwarantuje, że nie występuje tradycyjny proces migracji danych na poziomie OS lub platformy wirtualizacyjnej (odbywa się on automatycznie podczas bezprzerwowego procesu upgrade’u macierzy).

Producent oferuje także wsparcie Evergreen, które pozwala eksploatować, według z góry znanych kosztów, zakupione urządzenia tak długo, jak życzy sobie tego Klient – nawet 10 lat lub dłużej. Pure Storage daje w ramach wykupionego wsparcia dostęp do portalu w chmurze o nazwie Pure 1, na którym Klient może obserwować wszystkie parametry pracy eksploatowanych urządzeń, statystyki, dane historyczne oraz ekstrapolacje dla zajętości i wzrostu obciążenia na podstawie zebranych do tej pory danych. Portal Pure 1, poza kompleksową analityką dotyczącą macierzy, pozwala także skorzystać z wysokiej klasy wsparcia technicznego producenta czy też zadać pytania lub skonsultować swoje potrzeby i spostrzeżenia na dedykowanym forum – wszystko znajduje się w jednym miejscu i pod ręką.

Pure Storage przez wiele lat z rzędu zajmował pozycję lidera w raportach Gartnera. Także i w najświeższym raporcie odnoszącym się do klasyfikacji producentów rozwiązań Primary Storage Array opublikowanym w listopadzie 2020 Pure Storage zajął najwyższą pozycję, co potwierdza nie tylko innowacyjność produktów, ale także pokazuje, że systemy dostarczane przez tego producenta są chętnie wybierane przez Klientów i świetnie radzą sobie na rynku, który jest nasycony konkurencyjnymi rozwiązaniami.

Jako integrator obecny od wielu lat na rynku IT wysoko oceniamy produkty Pure Storage i często rekomendujemy swoim klientom zaawansowane technologicznie rozwiązania tego producenta.

Więcej o rozwiązaniu przeczytacie na blogu Pure Storage w artykule: FlashArray//X – Making NVMe Mainstream