Autor: Tomasz Kwiczor

Bezpieczeństwo w IT to dzisiaj temat numer jeden w cyfrowym świecie. Jednym z aspektów zabezpieczenia środowiska IT jest aktualne oprogramowanie, które posiada wsparcie producenta w zakresie poprawek bezpieczeństwa. W przypadku pojedynczej stacji oczywiście nie jest to problematyczne, ale jeśli mówimy o instytucji, która posiada kilka lub kilkanaście tysięcy stanowisk pracy taki proces staje się skomplikowany. Wielostanowiskowe organizacje starają się utrzymywać jednolity standard w środowisku IT, co umożliwia sprawne zarządzaniem całością. W takim wypadku migracja do innej lub nowszej wersji oprogramowania staje się prawdziwym sprawdzianem dla firmy realizującej tego typu projekt.

Przed takim wyzwaniem stanął jeden z największych banków w Polsce – Santander Bank Polska, który miał do wykonania aktualizację oprogramowania systemu operacyjnego do wersji Windows 10 na stacjach roboczych w ramach globalnej akcji we wszystkich jednostkach organizacyjnych banku.

Klient powierzył przeprowadzenie tej operacji specjalistom Talex, dodatkowo zlecając doposażenie wybranych komputerów w podzespoły sprzętowe, które umożliwią prawidłową pracę nowej platformy systemowej. Nie było to proste zadanie z uwagi na:

  • stosunkowo krótki termin realizacji – niecałe 4 miesiące,
  • ilość stacji objętych projektem – ponad 5000 sztuk,
  • oraz obostrzenia sanitarne związane z COVID-19.

Z pomocą przyszło nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów, zaangażowanie zespołów odpowiedzialnych za poszczególne prace i przede wszystkim znakomicie przygotowana organizacja procesu wymiany, która ostatecznie przyniosła spodziewany sukces. W sprawnej realizacji pomogło nam również przemyślane i właściwie zorganizowane zaplecze infrastrukturalne w postaci sieci oddziałów, magazynów, fabryk rolloutowych, floty samochodowej oraz narzędzi ITSM.

W projekcie dla Santander Bank Polska zastosowane zostały dwa modele procesu migracji, tak aby na każdym etapie projektu ograniczyć kontakt z użytkownikami Banku do minimum.

W jednostkach centrali Banku migracja była realizowana zdalnie zgodnie z wypracowanymi w okresie przejściowym procedurami. Kontakt pomiędzy pracownikami Banku i Taleksu aranżowany był tylko i wyłącznie w przypadku konieczności wymiany dysku czy dołożenia dodatkowych kości RAM. Dzięki skrupulatnie przygotowanemu harmonogramowi można było umawiać wizyty w lokalizacji Banku w czasie, który gwarantował uniknięcie nadmiernego gromadzenia ludzi w jednym miejscu. Wszystkie instalacje odbywały się w sposób bezpieczny przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Oddziały Banku, które także podlegały migracji, zostały objęte zupełnie innym procesem. Dla tych stanowisk Talex uruchomił w Poznaniu i we Wrocławiu dwie tzw. fabryki rolloutowe, czyli miejsca, w których nasi pracownicy przygotowywali stacje robocze zgodnie z jednolitym, ustalonym przez klienta obrazem. W fabryce można tez było w sposób bezpieczny dołożyć kość RAM, wymienić dysk czy ostatecznie przetestować wykonaną instalację. Do realizacji zadania wykorzystywano po kilkaset stacji, które sukcesywnie, w sposób rotacyjny były wymieniane w poszczególnych oddziałach Banku. Pozwoliło to na płynne przeprowadzenie instalacji w fabryce rolloutowej i przygotowanie zestawów sprzętu kierowanego do konkretnej lokalizacji banku i w oddziałach TALEX. Wizyta inżynierów w oddziale Banku ograniczała się jedynie do szybkiej podmiany sprzętu, co minimalizowało kontakt z pracownikami Klienta. W czasie restrykcji sanitarnych było to szczególnie istotne.

Zakończony z sukcesem projekt pozwolił na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa całego środowiska IT u klienta. Gruntownie przemyślane procesy i procedury operacyjne zagwarantowały realizację wszystkich prac w krótkim czasie i przy zachowaniu wymaganych obostrzeń. Specjalne podziękowania należą się zespołom z Działu Obsługi Klienta, który odpowiadał za przeprowadzenie migracji oraz Działu Serwisu, który realizował prace w oddziałach.