W ciągle zmieniającym się świecie, nie możemy pozwolić sobie na zastój. Rozwój centrów danych to jeden z naszych priorytetów. Aby mieć pewność, że jesteśmy we właściwym miejscu i potwierdzić jakość usług naszym Klientom, poddaliśmy nasze Data Center audytowi certyfikacyjnemu w zakresie normy EN 50600 oraz ISO 22237.

Jak weryfikować jakość centrów danych?

Jakość Data Center określić można poprzez spełnianie niezwykle wymagających, międzynarodowych norm, które potwierdzają  certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące akredytowanych w odniesieniu do danej normy. To oczywiście nie wszystko. Tak jak wspomnieliśmy, świat dynamicznie się zmienia i stawia przed nami nowe wyzwania. Właśnie dlatego musimy nieustannie się rozwijać. Kiedy uzyskamy któryś z certyfikatów, wypatrujemy już kolejnych norm i wymagań, których spełnienie jeszcze bardziej poprawi nasze Data Center. Tym bardziej, że certyfikaty nie są przyznawane raz na zawsze i podlegają okresowej recertyfikacji.

Październik miesiącem certyfikacji

Talex SA posiada Zintegrowany System Jakości i Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą certyfikaty ISO 9001, ISO/IEC 27001, EN 50600 oraz ISO/IEC 22237. Pod tymi nazwami kryją się pewne wyśrubowane normy. Spełnienie ich daje obopólną korzyść na linii Talex SA – Klienci. My zyskujemy prestiż, satysfakcję i potwierdzenie skuteczności naszej pracy, a Klienci mogą być pewni, że ich dane i systemy są w bezpiecznym miejscu.

Październik był dla nas miesiącem niezwykle ważnym. To właśnie wtedy nasza wielomiesięczna praca została raz jeszcze pomyślnie zweryfikowana. Oba obiekty Talex Data Center z powodzeniem przeszły audyt przeprowadzony przez firmę SGS. W efekcie utrzymały one certyfikat EN 50600 zaktualizowany do wersji 2019 oraz uzyskały jako pierwsze w naszym kraju międzynarodowy certyfikat ISO/IEC 22237.

Duży wysiłek, setki godzin spędzonych nad projektami, zespoły odpowiedzialne za funkcjonowanie Talex Data Center. Nie zamierzamy ukrywać, że nie było łatwo, bo każdy sukces jest efektem wytężonej pracy. Jednak praca ta była konieczna, ponieważ przyświecają nam partnerstwo i uczciwość w biznesie. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się bezpiecznie, bo pomijając skomplikowane nazwy certyfikatów – pozostaje jedna, najważniejsza prawda. Zawsze chodzi o jakość usług i bezpieczeństwo danych.

Co kryje się pod certyfikatami EN 50600 i ISO/IEC 22237?

Wiemy, że osobom, które na co dzień nie zajmują się centrami danych, takie enigmatyczne nazwy niewiele mówią. Chcemy wyjaśnić i podkreślić, jak istotne są te certyfikaty i co dzięki nim wszyscy zyskujemy.

Certyfikat EN 50600:2019 określa europejskie standardy dla Data Center. Z dumą podkreślamy, że oba ośrodki Talex Data Center jako pierwsze w Polsce otrzymały ten certyfikat w roku 2018. Dodajmy, że w najwyższej klasie w każdej z kategorii:

  • Availability : Availability Class 4,
  • Protection: Protection Class 4,
  • Energy Efficiency: Granularity Level 3.

Zalecenia tej normy można uznać za  swego rodzaju drogowskaz, który wskazuje kilka kierunków. Co ciekawe i zarazem trudne, tutaj musimy podążyć każdą z dróg równocześnie. Podczas certyfikacji nie istnieją półśrodki. Dążąc do celu należy uczciwie i rzetelnie przejść przez wszystkie etapy. Certyfikat EN 50600:2019 potwierdza spełnianie standardów projektowych w kwestii zasilania, telekomunikacji, chłodzenia i bezpieczeństwa. Zalecenia natomiast obejmują standardy operacyjne w kwestii zarządzania, redukcji zużycia energii oraz równomiernego rozwoju.

Certyfikat ISO/IEC 22237:2021 potwierdza spełnianie standardów o globalnym zasięgu. Raz jeszcze chcemy pochwalić się pionierstwem, ponieważ nasze centra danych we Wrocławiu oraz Poznaniu są pierwszymi obiektami w Polsce, które otrzymały ten dokument. Certyfikat jest wystawiany na podstawie wytycznych obejmujących specyfikację obiektu centrum przetwarzania danych oraz infrastruktury w jego wnętrzu. Opiera się na normach dotyczących projektowania centrów danych, ich eksploatacji, przeprowadzania analiz ryzyka biznesowego, kwestii związanych z kosztami operacyjnymi, bezpieczeństwem fizycznym, efektywnością energetyczną i dostępnością.

Przypomnijmy, że w skład Zintegrowanego Systemu Jakości i Bezpieczeństwa Talex wchodzą certyfikaty ISO 9001, ISO/IEC 27001, EN 50600 oraz ISO/IEC 22237. Wiedząc już nieco więcej na ich temat, można łatwiej wyobrazić sobie jakość współpracy z Talex SA.

Audyt ośrodków Talex Data Center

Audyt to skomplikowane zadanie. Istotna jest duża otwartość na zewnętrzny podmiot, który audyt ma przeprowadzić. Ważnymi czynnikami są więc zaufanie i wzajemny szacunek audytora i podmiotu audytowanego. Nie może być inaczej, kiedy analizie poddane zostają budowa i infrastruktura obiektów DC.

Za przygotowania i sam audyt po stronie Talex SA odpowiedzialne były zespoły pod kierunkiem Kierownika Zespołu ds. Jakości i Bezpieczeństwa Informacji Anna Bąbalickiej oraz Dyrektora Działu Data Center Roberta Margasa. Oba zespoły przygotowały obiekty do audytu oraz zaprezentowali je przed audytorem. Ich wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza pozwoliły wykazać, że nasze obiekty są w stanie sprostać wyśrubowanym normom oraz że zapewniają klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Anna Bąbalicka o przygotowaniach do audytu:

„Należyte przygotowanie do certyfikacji wymaga zaangażowania wielu pracowników. Codzienna dbałość o stosowanie właściwych procedur i spełnianie wymogów zakładanych w normach EN 50600:2019 oraz ISO/IEC 22237:2021 przez naszych kolegów pracujących w Data Center, przełożyło się na spokojne przejście przez procedurę audytu”.

Jakie dodatkowe wartości dla organizacji może przynieść audyt certyfikacyjny? Może wystarczyło po prostu spełnić pewne normy oraz zalecenia i nie poświęcać tyle czasu na sam proces weryfikacji? Jest to oczywiście mylne wrażenie, ponieważ podmiot z zewnątrz, to inne, świeże spojrzenie.  Łatwiej wtedy dostrzec ewentualne błędy, które mogą nam umknąć pod naporem codziennych obowiązków.

Pomyślne przejście audytu może mieć też duże znaczenie dla naszych klientów. Wspomniane normy są niezwykle rygorystyczne, a posiadając potwierdzenie ich spełnienia w postaci certyfikatu, niejako mówimy naszym klientom, że nasze Data Center są najwyższej jakości.  Ten temat wyjaśnia dyrektor Talex Data Center Robert Margas:

„Zależy nam, żeby nasi klienci wiedzieli, że spełniamy najbardziej rygorystyczne wymagania dla obu naszych Data Center. Jest to szczególnie istotne, ponieważ współpracujemy z instytucjami z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz wieloma innymi podmiotami, dla których ciągłość działania, dostępność oraz bezpieczeństwo przechowywanych zasobów są szczególnie istotne.  Najlepszym sposobem by to udowodnić, było uzyskanie certyfikatu nowej normy dla Data Center – ISO/IEC 22237:2021 oraz utrzymanie certyfikacji EN 50600 i jej aktualizacja do najnowszej wersji EN 50600:2019”. 

Dlaczego do przeprowadzenia certyfikacji wybraliśmy SGS?

W biznesie cenimy sobie rzetelność, wiarygodność, transparentność. Wszystkie te określenia można umieścić w worku z napisem „partnerstwo”, a worek ten wręczyć audytorowi – firmie SGS. Nasz wybór nie był przypadkowy. SGS wielokrotnie udowodnił nam, że zasługuje na miano podmiotu niezależnego i wiarygodnego. Po całym przedsięwzięciu możemy stwierdzić, że wybór był trafny. Potwierdzają to słowa naszego Kierownika Zespołu ds. Jakości i Bezpieczeństwa informacji Anny Bąbalickiej:

„Certyfikat EN 50600:2019 oraz ISO/IEC 22237:2021 są dla nas bardzo istotne, dlatego zależało nam, by audyt przeprowadziła znana oraz wiarygodna firma. Ze względu na naszą dotychczasową współpracę z SGS przy poprzednich certyfikacjach i audytach, wybór audytora był dla nas naturalny. Wybraliśmy firmę, z którą współpraca odbywa się na zasadach partnerskich, a jej wskazówki pozwalają stale rozwijać nasze Data Center. SGS znana jest ze swojej rzetelności, dokładności oraz wysokiej jakości świadczonych usług, co po wielu wspólnych doświadczeniach w zakresie certyfikacji możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić”.

Przyszłość rozpoczyna się dziś

Co dalej? Przed nami oczywiście kolejne wyzwania. Spoglądamy już w kierunku odnowienia certyfikatu ISO/IEC 27001. Potem oczywiście pojawią się następne audyty i być może wdrożenia nowych normy i zaleceń, bo jak zaznaczyliśmy, praca przy Data Center to nieustanny rozwój i gonienie ciągle zmieniającego się świata. Zależy nam, aby znaleźć się jak najbliżej.

Zdobywanie certyfikatów zapewnia firmie prestiż, oczywiście, ale przecież nie tylko o dumę i satysfakcję chodzi. Na końcu liczy się dla nas nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług. Po udanej certyfikacji wiemy, że obiekt spełnia niezwykle rygorystyczne normy, a co za tym idzie, gwarantuje klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Jeśli jesteś zainteresowany usługami  Talex Data Center, zapraszamy do kontaktu.