Jakie korzyści wiążą się z przeniesieniem infrastruktury firmowej do komercyjnego Data Center? Na to pytanie odpowiada firma Talex, posiadająca dwa ośrodki DC znajdujące się w Poznaniu i we Wrocławiu.

Ostatnie dwa lata zmieniły sposób funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Pracownicy, których fizyczna obecność nie jest wymagana do wykonania powierzonych im obowiązków, są zachęcani do pracy z domu. Dodając do tego znaczny wzrost kosztów prowadzenia biznesu, coraz więcej polskich firm decyduje się na zredukowanie używanej infrastruktury firmowej i zajmowanej przestrzeni biurowej. Przeniesienie infrastruktury do Data Center rozwiązuje te problemy – nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa i zapewnia ciągłość działania biznesu, ale też pozwala na precyzyjną predykcję kosztów utrzymania infrastruktury i większą elastyczność działań przedsiębiorstwa.

Ośrodki Data Center – czym charakteryzują się jako obiekty

Data Center to ośrodki przetwarzania danych. Każdy z nas zastanawiał się nieraz, gdzie znajdują się informacje trzymane w chmurze. Zazwyczaj jest to właśnie przestrzeń wydzielona w DC. Pomieszczenia przechowujące infrastrukturę techniczną nazywamy kapsułami. W każdej z nich tworzy się optymalne warunki środowiskowe do pracy i żywotności sprzętu, wraz z systemami zapobiegającymi awariom, np. systemem gaśniczym, który wypompuje tlen z pomieszczenia, gasząc w ten sposób ewentualny pożar bez uszkodzenia infrastruktury technicznej. Oprócz tych systemów gaśniczych Talex Data Center są wyposażone w agregaty prądotwórcze ze zbiornikami paliwa zapasowego, zasilacze bezprzerwowe UPS, które w przypadku odcięcia prądu z sieci podtrzymują dostawę prądu do momentu pełnej gotowości operacyjnej agregatów, systemy klimatyzacji utrzymujące idealną temperaturę w kapsułach czy centrum nadzoru czuwające 24/7 nad stanem kapsuł i innych elementów infrastruktury.

Ośrodki DC uwzględniają bezpieczeństwo lokalizacji na etapie koncepcyjnym przed rozpoczęciem ich budowy. Idealne DC jest umiejscowione tak, by miało dostęp do dwóch niezależnych sieci energetycznych. Jest przygotowane na zalanie (odwodnienie terenu), budowane daleko od obszarów narażonych na powodzie, w lokalizacji poza ruchem powietrznym (katastrofy lotnicze) oraz z dala od centrum miejskich (rozprzestrzeniające się pożary). Takie podejście, nieco pesymistyczne, zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa środowiskowego.

Ochrona przed największym zagrożeniem

Pomimo licznych środków bezpieczeństwa, DC wciąż są narażone na wycieki danych. Dlatego dobór zabezpieczeń fizycznych i cybernetycznych o najwyższym standardzie odgrywa ogromną rolę w działalności takich firm jak Talex.

W celu uzyskania pełnej kontroli nad dostępem fizycznym należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę bezpieczeństwa oraz odpowiedni system kontrolujący jej działanie. W Talex Data Center, oprócz systemów monitoringu CCTV, stosuje się również czytniki kart i skanery biometryczne systemu KD oraz zaawansowany system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Wszystkie te systemy są zintegrowane z platformą Nedap AEOS, zarządzającą rozbudowaną infrastrukturą fizycznych zabezpieczeń.

Producentem zarówno komponentów fizycznych, jak i oprogramowania integrującego AEOS jest Nedap Security Management. Talex zdecydował się podjąć współpracę z firmą Nedap nie tylko ze względu na możliwość pozyskania urządzeń i systemu zarządzającego od jednego zaufanego partnera, ale też mając na uwadze najwyższy standard dostarczanych usług, szerokie możliwości integracji AEOS z naszymi systemami czy udostępnianie naszym specjalistom wiedzy o systemie i jego instalacji.

– Ten ostatni punkt miał dla nas szczególne znaczenie, pozwalając naszym ekspertom na zdobycie nowych umiejętności i przeprowadzenie w 2018 r. samodzielnej implementacji systemu w naszym drugim, wrocławskim ośrodku Talex DC – wyjaśnia Maciej Puciński, architekt bezpieczeństwa fizycznego i automatyki budynkowej w Talex. I dodaje:
– Tradycyjne układy bezpieczeństwa fizycznego, usiłując sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników, dotarły do granicy swoich możliwości technologicznych. Nieustannie zwiększająca się ilość usług chmurowych, wirtualizacja serwerów, gwałtowny wzrost mobilności skłoniły specjalistów Talex do ponownego przemyślenia koncepcji funkcjonowania struktury ochrony fizycznej.

Nedap dostarczył naszej firmie system, który umożliwia samodzielne zbudowanie na dużą skalę wymaganych struktur, co skutkuje oszczędnością czasu i sprawia, że system charakteryzuje się niższym współczynnikiem występowania błędów i wyższym współczynnikiem dostępności (Mean Time Between Maintenance – MTBM). Z kolei możliwość automatyzacji określonych obszarów pozwala obniżyć koszty operacyjne (OPEX – Operating Expenditures) ponoszone w procesach projektowania, wdrażania i uruchomienia systemu bezpieczeństwa fizycznego.

Mówiąc o ochronie danych, nie można pomijać aspektu cyberbezpieczeństwa. Ataki hakerskie stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa danych i wizerunku firmy (utrata zaufania klientów). Aby się przed nimi uchronić, DC podlegają ścisłej kontroli SOC (Security Operations Center). Przy użyciu systemów SIEM (Security Information and Event Management) eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa mogą na bieżąco monitorować logi aktywności w DC, zarządzając siecią i izolując podejrzane działania. W przypadku Talex Data Center, w celu dodania kolejnej warstwy zabezpieczeń, powołaliśmy zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa CSIRT (Computer Security Incident Response Team), proaktywnie analizujący możliwe incydenty i badający nowe rodzaje ataków cybernetycznych.

Jak komercyjne DC pomagają przedsiębiorstwom

Usługą najczęściej świadczoną przez komercyjne Data Center jest kolokacja sprzętu fizycznego w ośrodku przetwarzania danych. Odpowiednio zabezpieczona infrastruktura energetyczna wyklucza możliwość wystąpienia przerwy w działaniu sprzętu umieszczonego w ośrodku, a zaawansowane systemy klimatyzacji zapobiegają ich przegrzaniu i awarii. Brak przerw w działaniu, wypadków przy pracy czy konieczności konserwacji sprzętu po wystąpieniu problemu pozwala dokładnie obliczyć koszty infrastruktury i lepiej zaplanować budżet.

Przeniesienie infrastruktury do dedykowanego DC uwalnia przedsiębiorstwa od konieczności inwestowania, utrzymania i obsługi sprzętu oraz budowy własnego centrum przetwarzania danych. Kolokację można rozszerzyć o usługę hostingu, czyli budowy i utrzymania kolejnej części infrastruktury przez ekspertów DC.

Drugą najczęściej wybieraną usługą jest cloud computing. Data Center mają własne potężne zasoby służące do przetwarzania danych. Wspomniana kolokacja pozwala zredukować koszty związane z inwestycją w nieruchomość. Analogicznie usługi chmurowe zmniejszają nakłady poniesione na sprzęt IT i oprogramowanie. DC dostarczają infrastrukturę potrzebną do korzystania z platform i programów udostępnianych w ramach usług chmurowych, a gdy konkretny zasób nie jest już potrzebny (lub potrzebny jest dodatkowy!), użytkownik może dostosować zakres korzystania z usługi.

Nowe podejście biznesowe

Sposób prowadzenia biznesu ewoluuje. Pandemia Covid-19 zmuszała pracowników do pracy zdalnej. Trudności logistyczne dotknęły wiele firm, szczególnie te związane z obsługą sprzętu fizycznego, dostępem do kluczowych informacji i zasobów przedsiębiorstwa. Awaria serwera była i wciąż jest w stanie sparaliżować pracę całej organizacji.

Właściciele Data Center, tacy jak Talex, oferują swoim partnerom biznesowym usługi kolokacji i cloud computing – chroniąc przed awariami infrastruktury i zabezpieczając dane w przypadku kolokacji oraz umożliwiając elastyczne dostosowywanie zasobów używanych przez przedsiębiorstwa na platformach wirtualizacyjnych. Dzięki temu nawet w warunkach pracy zdalnej specjaliści mogą korzystać z najnowszych technologii i potężnej mocy obliczeniowej. Firmy wspierane przez DC nie muszą martwić się o swoją infrastrukturę techniczną. Zamiast tego mogą całą uwagę poświęcić działalności kluczowej przedsiębiorstwa.

Artykuł opublikowany na portalu a&s Polska LINK`