Talex S.A. podpisał umowę partnerską z amerykańską firmą Pure Storage Inc. (Mountain View, California), która rozwija i produkuje najnowocześniejsze na świecie macierze do składowania danych klasy AFA (all-flash array). Są to m.in. urządzenia z rodziny FlashArray pracujące pod kontrolą systemu Purity i oparte o bardzo szybkie pamięci typu flash, w szczególności wykorzystujące nie tylko dyski SSD z interfejsem SAS, ale przede wszystkim moduły NVMe. Dostarczane rozwiązania oferują zarówno blokową przestrzeń dyskową poprzez klasyczne protokoły, takiej jak: Fibre Channel i iSCSI, ale również dostęp poprzez NVMe-oF (NVMe over Fabric). Dostępne są także zintegrowane funkcje serwera plików (NAS filer). Pure Storage posiada także w swojej ofercie produkt o nazwie FlashBlade do składowania danych niestrukturalnych, zapewniający dostęp plikowy oraz obiektowy. Lista wspieranych protokołów obejmuje tutaj m.in.: NFS, SMB, Amazon S3, OpenStack Swift, RESTful API.

Nowatorskie podejście Pure Storage obejmuje m.in.: możliwości wykonania upgrade’u macierzy do wyższego modelu w ramach tej samej linii lub do nowszej linii produktowej bez zatrzymywania pracy systemu, co jest unikalną cechą, która gwarantuje, że nie występuje konieczność migracji danych (odbywa się ona automatycznie podczas bezprzerwowego procesu upgrade’u urządzenia). Producent oferuje także wsparcie Evergreen Storage, które pozwala eksploatować, wg. z góry znanych kosztów, zakupione urządzenia tak długo, jak życzy sobie tego Klient, nawet 10 lat lub dłużej. Pure Storage daje także standardowo dostęp do portalu w chmurze o nazwie Pure 1, na którym Klient może obserwować wszystkie parametry pracy eksploatowanych urządzeń, statystyki, dane historyczne oraz ekstrapolacje dla zajętości i wzrostu obciążenia na podstawie zebranych do tej pory danych. Portal Pure 1, poza kompleksową analityką dotyczącą macierzy, pozwala także skorzystać z wysokiej klasy wsparcia technicznego producenta czy też zadać pytania lub skonsultować swoje potrzeby i spostrzeżenia na dedykowanym forum – wszystko znajduje się w jednym miejscu i pod ręką.

Nowoczesność urządzeń Pure Storage można również dostrzec w aspektach niezwykle niskiego poboru energii, czy też  niespotykanie wysokiego stopnia upakowania pojemności dyskowej w jednostce EIA (rack unit). Dla przykładu, w chwili obecnej w urządzeniu o wysokości 3U można przechowywać 1.3PB danych, a pobór energii dla takiego urządzenia wynosi mniej niż 1kW.

Warto wspomnieć, że macierze Pure Storage oferują wysoką wydajność, która mierzona jest w setkach tysięcy operacji I/O na sekundę, przy czym czasy odpowiedzi są znacznie poniżej 1 milisekundy, co ma istotny wpływ na ogólną wydajność pracy aplikacji i baz danych przechowujących dane na takich urządzeniach.

Innowacyjność produktów firmy Pure Storage już dawno dostrzegł Gartner, plasując 5 lat z rzędu tego producenta jako lidera w dziedzinie macierzy AFA. Silną stroną rozwiązań Pure Storage jest wysoki współczynnik redukcji danych, głównie uzyskiwany dzięki deduplikacji oraz kompresji, którym producent, jako jedyny na świecie, chwali się publicznie. Jako uśredniona wartość zebrana z tysięcy urządzeń na całym świecie, współczynnik ten aktualnie wynosi 5:1 (średnio 5-krotna redukcja danych, nie licząc redukcji danych wynikającej z użycia snapshotów oraz thin provisioningu, które zwiększają go nawet do wartości 10:1). Taka silna redukcja pojemności wymaganej na dane sprawia, że Klient potrzebuje mniej fizycznej przestrzeni,  mniej też płaci za całe rozwiązanie. Deduplikacja, kompresja, szyfrowanie – wszystkie te mechanizmy działają na macierzy cały czas, równocześnie. Nie istnieje w tym przypadku dylemat, czy włączenie któregoś z tych mechanizmów mogłoby spowodować spadek wydajności, jak to ma miejsce w macierzach hybrydowych, które zostały jedynie przystosowane do pracy z dyskami SSD, a nie zaprojektowanych od podstaw jako macierze AFA.

Pure Storage, jak mało który producent, dba o bezpieczeństwo danych Klienta. Poza licznymi zabezpieczeniami, które chronią dane przez utratą czy niedostępnością, posiada wbudowane mechanizmy szyfrowania danych na poziomie macierzy dyskowej oraz procedury bezpiecznego kasowania danych z pamięci all-flash, tak by po wycofaniu dysków lub urządzenia z produkcji nie pozostawały na nim żadne dane Klienta.

Jeżeli Państwa firma stoi przed wyborem rozwiązania macierzy dyskowej, rozbudowy zasobów dyskowych, chce zbudować rozwiązanie wysokiej dostępności lub Disaster Recovery (np. w modelu active-active), potrzebuje bardzo wydajnego rozwiązania dla systemów krytycznych lub baz danych, albo też posiada potrzeby w obszarze składowania danych niestrukturalnych typu Big Data (Data Lake, Data Hub), dużej liczby plików (scale-out NAS) lub obiektów (S3), zapraszamy do współpracy z Talex S.A. Posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte setkami wdrożeń o różnej skali. Pomożemy Państwu dobrać rozwiązanie, które będzie optymalne dla Państwa rzeczywistych potrzeb, a następnie przetestować i wdrożyć je w rzeczywistym środowisku.

Pure Storage posiada rozwiązania, które nadają się zarówno do małych serwerowni, jak również do dużych instalacji (silosów danych) w największych organizacjach i przedsiębiorstwach. Talex wie, jak wykonać sizing, zaprojektować całą architekturę i dopasować rozwiązania przechowywania danych do potrzeb danej organizacji.

https://www.purestorage.com/