Talex otrzymał z Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju oficjalną informację o uznaniu projektu pt. Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi, za zakończony. Wszelkie kwestie formalne i rozliczeniowe zostały zamknięte. Projekt realizowaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013 Działanie 4.5, Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Infrastruktura wykonana w ramach tego projektu jest użytkowana od 30 czerwca 2015 r.