Każda zatrudniona osoba przechodzi przez kilka etapów (cyklów) życia w firmie. Składają się na nie: przyciąganie (employer branding), rekrutacja (poszukiwanie kompetencji), zatrudnianie i powitanie w organizacji, rozwój oraz utrzymanie pracownika, w tym m.in. dbanie o jego potrzeby, docenianie oraz świętowanie sukcesów zawodowych.
Proces przyciągania do firmy to nic innego jak budowanie marki pracodawcy w otoczeniu. Sposób, w jaki postrzega nas przyszły kandydat jest pierwszym etapem procesu rekrutacji, zanim jeszcze podejmiemy decyzje o jej rozpoczęciu.

Z jakiego powodu jest to ważne dla firmy?

Odpowiedz sobie na kilka pytań:
– chciałbyś współpracować z firmą, o której nie możesz przeczytać w Internecie?
– zdecydowałbyś się na usługi firmy, jeśli nie mógłbyś sprawdzić jakie są opinie jej klientów?
– zainwestowałbyś czas bądź pieniądze w interes, na którym się nie znasz?

Znalezienie informacji o firmie, realizowanych usługach, możliwościach rozwoju, czy choćby zwrócenie uwagi na wartości, które są dla firmy fundamentem w działaniu i kluczem do podejmowania wyzwań zawodowych przez jej pracowników, daje nam istotną informację o kulturze organizacyjnej firmy.

Proces wdrożenia pracownika

Kiedy już wybierzemy odpowiedniego kandydata i zdecydujemy się go zatrudnić, rozpoczyna się proces jego wdrożenia, realizacji zadań na stanowisku, a po pewnym czasie, ustalenie ścieżki rozwoju zawodowego oraz zapewnienie potrzeby integracji w poszczególnych działach czy grupach projektowych. Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracownika.

Na różnych etapach rozwoju zawodowego poziom zaangażowania może rosnąć lub spadać. W momencie rozpoczęcia pracy, poziom zaangażowania jest bardzo wysoki, a pracownik zmotywowany, aby poznać firmę oraz zadania na stanowisku, a także osiągać wysokie wyniki w pracy.

Motywowanie pracowników na dalszych etapach?

Po procesie wdrożenia poziom zaangażowania pracownika zaczyna się zmniejszać, często słyszymy, że pracownik „nie daje z siebie tyle ile na początku” oraz że się „nie przykłada”. Jest to sygnał dla przełożonego, aby przyjrzeć się, co spowodowało taką sytuację, a następnie zastosować działania, które podniosą i utrzymają entuzjazm oraz chęci do pracy.

Utożsamianie się z organizacją i jej wartościami, przekonanie o usługach, które są w jej ofercie czy wspólna praca nad projektem dla jednego z klientów firmy pokazuje nam bardzo istotną wartość – POCZUCIE WSPÓLNOTY. To istota każdej, dobrze prosperującej firmy. Wspólnotę tworzą ludzie pełni pasji do tego co robią, pełni wzajemnego szacunku do siebie i poszanowania własnej odmienności.

Współpracujące ze sobą grupy łączą podobne pasje (o których dowiadujemy się często podczas nieformalnych rozmów w przerwie na kawę), wspólna praca nad projektem, radość z małych sukcesów czy świętowanie większych wydarzeń, takich jak np. zakończenie kilkumiesięcznego projektu.

Celebrowanie sukcesów odgrywa dużą rolę w kształtowaniu poziomu efektywności i zaangażowania, a dodatkowo buduje przyjazną atmosferę pracy i kształtuje relacje w zespole, zwiększa satysfakcję oraz poczucie docenienia, poprawia współpracę i buduje lojalność wśród pracowników.

Dbanie o integrację pracowników oraz środowisko pracy

Od poczucia wspólnoty niedaleka droga do integracji i dbania o potrzeby pracowników. Najlepsze firmy dbają o to, aby zapewnić pracownikom miejsce pracy, w którym ludzie mogą łączyć życie zawodowe z prywatnym. Stąd tak wiele rozwiązań związanych z elastycznymi godzinami pracy, pracą hybrydową czy Home Office. Taka możliwość powinna być również doceniana przez samych pracowników, bo nawet obecnie nie w każdej firmie realizowana jest taka polityka.

Zapewnienie środowiska do dzielenia się wiedzą, w formie wewnętrznych platform szkoleniowych czy realizowanie działań z obszaru CSR, sprawia, że pracownicy nie mający dotychczas takiej możliwości, bądź nie przywiązujący dużej wagi do tego typu aktywności, zaczynają bardziej uczestniczyć i utożsamiać się z wewnętrznym życiem organizacji.

Zapewnienie możliwości rozwoju

Z kolei opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w firmie, to szansa na rozwój zawodowy wielu ambitnych i zdolnych pracowników poszukujących nowych możliwości zawodowych. Określenie własnych predyspozycji zawodowych w połączeniu z odpowiednimi kompetencjami i cechami osobowości może być dla wielu szansą na rozwinięcie skrzydeł w firmie.

Dzielenie się wiedzą doświadczonych pracowników czy rozmowy rozwojowe z przełożonym, podczas których pracownik może określić swój potencjał i dalszy plan rozwoju to tylko początek, ale na tyle istotny, aby ocenić jakie kompetencje i ambicje zawodowe mają członkowie Twojego zespołu.

Warto pamiętać, że długoterminowe zaangażowanie i motywację pracowników w zespołach buduje się każdego dnia, poprzez tworzenie partnerskich relacji, pozytywnej atmosfery pracy oraz szczerą i otwartą komunikację. Taka postawa tworzy miejsce pracy w którym po prostu chce się zostać na dłużej.