W ramach partnerstwa pomiędzy Talex  i Pure Storage w dniach 29-30 kwietnia 2019 w centrali Talex SA w Poznaniu odbyło się szkolenie dla inżynierów przeprowadzone przez Mohameda Eissa – Regional Channel Systems Engineers oraz Markusa Wolfa -Director Systems Engineering EMEA Channel.
Nasi inżynierowie mieli okazję zapoznać się technologią wyrastającej na lidera rynku All Flash Array amerykańskiej firmy Pure Storage, w szczególności z ideą Effortless – Efficient – Evergreen. Zapoznali się także z portfolio rozwiązań z oferty Pure Storage, zastosowanymi w nich nowatorskimi rozwiązaniami, pozycjonowaniem produktów Pure Storage względem rozwiązań innych producentów. Mogli także zadać pytania na szczególnie interesujące tematy, jak również pracować na najnowszych urządzeniach Pure Storage udostępnionych w środowisku laboratorium testowego.

O nowatorstwie i korzyściach płynących z zastosowań technologii Pure Storage pisaliśmy przy okazji zawarcia umowy partnerskiej: Partnerstwo Talex i Pure Storage