TALEX S.A. zdobył Statuetkę Hipolita w XXVI Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług o Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” za wieloletnią kompleksową usługę w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania infrastruktury IT oraz w zakresie produkcji i rozwoju oprogramowania na światowym poziomie. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wręczenie statuetki miało miejsce na uroczystym zakończeniu Konkursu, które odbyło się 24 listopada 2016 r. w Sali Lubrańskiego, w gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod honorowym patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – dr Zofii Szalczyk.