W wyniku zeszłorocznego połączenia Dell i EMC, zaistniała konieczność integracji dotychczasowych programów partnerskich obu firm. W nowych programach zastosowano bardzo wymagające kryteria a dotychczasowi partnerzy, w tym TALEX, mieli 6 miesięcy, aby dostosować się do nowych reguł. W nowym partnerskim programie Dell EMC dla dostawców rozwiązań TALEX zyskał poziom Gold.  Status ten został nam przyznany w zakresie: Data Protection, Server, Storage. Uczestnictwo w programie pozwoli nam m.in. podnosić konkurencyjność na rynku IT w tych obszarach.