Talex S.A. podpisał umowę partnerską z amerykańską firmą Mashape Inc. (San Francisco), która rozwija produkt Kong. Kong to oprogramowanie realizujące funkcje API Gateway / API Middleware klasy enterprise. Jest stosowane w małych, jak również największych na świecie firmach, jako niezbędny komponent skalowalnej, mikroserwisowej architektury oprogramowania, w którym występuje podział na tzw. front-end oraz back-end, a komunikacja oparta jest o RESTful API. Dzięki sygnowanej umowie partnerskiej, Talex S.A. może dostarczać pełen wachlarz usług developerskich oraz wsparcia technicznego dla Klientów, dla których takie wsparcie jest niezbędne z uwagi na krytyczność systemów lub wymogi uregulowane przez prawo.

Talex S.A. posiada także doświadczenie w tworzeniu dedykowanych wtyczek (plug-ins) dla Konga w języku LUA, z wykorzystaniem których łatwo można dodać nowe funkcje wymagane w architekturze konkretnego środowiska. Kong, jako produkt, posiada bardzo wiele zalet, w szczególności jest oprogramowaniem klasy open source o przejrzystej i nieograniczającej umowie licencyjnej Apache License 2.0, jak również niskim koszcie utrzymania. Ponadto Kong jest modularny, skaluje się liniowo, zachowując przy tym doskonałą wydajność.

Zachęcamy do kontaktu oraz współpracy firmy stojące przed wyborem produktu typu API Gateway lub mające potrzebę wymiany istniejącego rozwiązania na bardziej efektywne, otwarte i tańsze w utrzymaniu.