W dniach 20-22 maja 2019 roku w Poznaniu odbyła się  10th European HPC Infrastructure Workshop,  w której z prelekcją pt.: Data Centres facilities and infrastructures certification according to EN50600 wystąpił nasz Oficer Bezpieczeństwa Michał Jakś.

Dziesiąta edycja warsztatów poświęcona była tematyce technologii centrów danych, które dostarczają odpowiedniego środowiska pracy dużym systemom HPC (High Performance Computing) oraz infrastrukturze danych.

Wydarzenie zgromadziło specjalistów zajmujących się projektowaniem i działaniem centrum HPC, którzy omawiali najnowsze trendy infrastrukturalne i technologie dla centrów superkomputerowych. Wymagania wobec centrów HPC znacznie różnią się od tradycyjnych centrów danych, dlatego warsztaty stanowią unikalne forum wymiany informacji z przedstawicielami branży z całego świata. Dyskutowano o wielu interesujących kwestiach jak projekty Green Data Center i ponowne wykorzystanie ciepła, sieci elektroenergetyczne i zaopatrzenie oraz o wpływie i możliwości nowych technologii.

Organizatorami wydarzenia byli: CEA (Commissariat à l’energie atomique et aux énergies alternatives, Francja), LRZ (Leibniz Supercomputing Centre, Niemcy), CSCS (Swiss National Supercomputing Centre, Szwajcaria), KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm, Szwecja), PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Polska).