Zmieniająca się sytuacja w kraju oraz czas pandemii stały się w wielu firmach impulsem do weryfikacji i ponownego zdefiniowania roli i zakresu benefitów. Na rynku możemy znaleźć wiele rozwiązań, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby i preferencje pracowników. Te zaś zmieniły się w ciągu ostatnich 2-3 lat diametralnie!
Niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych, wyzwaniem dla liderów zespołów jest niezmiennie utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania pracowników oraz stworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu poczucia przynależności do organizacji.
Dodatkowo organizacje, którzy wykazują elastyczność i potrafią dostosować swoją politykę benefitów do zmieniających się trendów oraz oczekiwań pracowników postrzegane są jako bardziej atrakcyjne również dla przyszłych kandydatów.

Ankieta pracownicza. Dobry sposób na poznanie opinii

Przeprowadzona wśród pracowników Talex S.A ankieta oceny systemu benefitów miała na celu określenie, w jakim stopniu oferta firmowych benefitów wpisuje się w aktualne potrzeby pracowników i czy świadomość ich posiadania zwiększa poziom zadowolenia z pracy. Chcieliśmy również sprawdzić czy koszty ponoszone przez firmę w procesie finansowania świadczeń są proporcjonalne do poziomu motywacji i zadowolenia naszych pracowników.
Badanie utwierdziło, że funkcjonujące dotychczas i sprawdzone na rynku rozwiązania są obecnie inaczej postrzegane i oceniane przez pracowników. Tym bardziej uzasadnia to próbę poszukiwania nowych, ciekawszych rozwiązań.
W przeprowadzonej ankiecie pojawiło się wiele nowych pomysłów dotyczących wewnętrznych działań integrujących pracowników, które powinny być realizowane okresowo bądź zostać wprowadzone na stałe jako dobra praktyka w organizacji. Szczegółowe wyniki ankiety zostały udostępnione pracownikom. Razem będziemy pracować nad ciągłym dostosowaniem oferty benefitów do zmieniających się potrzeb.