Bravura Solutions to firma działająca w branży IT, jako dostawca usług informatycznych oraz oprogramowania dla sektora finansowego i pokrewnych. Oferuje między innymi oprogramowanie dedykowane dla Agentów Transferowych i platform Wealth Management, systemy do administrowania programami emerytalnymi i ubezpieczeniami na życie oraz rozwiązania wspierające przepływ informacji i transakcji finansowych. Firma dysponuje ponad 30 letnim doświadczeniem, ma oddziały w wielu krajach, a jej polska siedziba znajduje się w Warszawie.

Usługi świadczone przez Talex SA

Współpraca z Bravura Solutions dotyka wielu obszarów IT. Jest to między innymi wsparcie informatyczne obejmujące bieżącą obsługę serwisową sprzętu. Zalicza się do niego wycofywanie urządzeń, z których firma nie będzie już korzystać.
Jedno ze zleceń polegało na przygotowaniu sprzętu do przekazania na cele charytatywne. Laptopy i komputery stacjonarne musiały być kompletne i w pełni sprawne.
Kluczowym elementem realizacji było metodyczne podejście do pracy i działanie zgodnie z planem, który składał się z kilku kroków:
– inwentaryzacja,
– ocena stanu technicznego,
– konserwacja i naprawa sprzętu,
– usuwanie zawartości dysków przy użyciu dedykowanego oprogramowania,
– instalacja oraz parametryzacja,
– przekazanie sprzętu dla Centrum Wielokulturowego.
Pracę zaczęliśmy od sporządzenia listy urządzeń, które miały zostać wycofane, a następnie przekazane na cele charytatywne.

Kolejnym krokiem była ocena stanu technicznego, czyli pełna diagnostyka podzespołów, testy obciążeniowe czy analiza wydajności baterii. Sprawdziliśmy sprzęt również pod kątem jego stanu wizualnego, uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń oraz innych defektów widocznych gołym okiem. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić klasyfikację urządzeń i określić, które egzemplarze:
– nadają się do dalszego użycia,
– mogą być wykorzystane do przekazania części podzespołów,
– nadają się jedynie do utylizacji.
Odpowiednio sklasyfikowany sprzęt został przekazany do naprawy. Dzięki temu mogliśmy szybko wymienić uszkodzone podzespoły, uzupełnić wszelkie braki i poddać wszystko konserwacji. Ponadto usunęliśmy etykiety i naklejki inne niż pochodzące od producenta sprzętu. Wszystko dokładnie wyczyściliśmy, zarówno z zewnątrz, jak i w środku oraz przeprowadziliśmy konserwację układu chłodzenia.
Gdy sprzęt był już sprawny i przygotowany do pracy, zainstalowaliśmy systemy operacyjne, pakiety językowe oraz dodatkowe oprogramowanie.Tak przygotowane urządzenia zostały przekazane dla Centrum Wielokulturowego, wraz z listą zawierającą ich konfigurację i kartami montażowymi.

Gratulujemy inicjatywy!

Serdecznie gratulujemy firmie Bravura Solutions inicjatywy, wrażliwości na potrzeby innych oraz chęci uczynienia świata nieco lepszym miejscem. W sumie przekazanych zostało 27 laptopów oraz 39 komputerów stacjonarnych. Sprzęt został podarowany instytucji non profit Centrum Wielokulturowe, która pomaga znaleźć uchodźcom i migrantom nowy dom, udziela pomocy prawnej, wsparcia podczas poszukiwania pracy oraz możliwości edukacji. Tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i pozwalają wspomóc ludzi w walce o lepsze jutro. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy pomóc firmie Bravura Solutions przy tak ważnej akcji.