Kontynuujemy współpracę z jednym z naszych Klientów, dla którego zrealizowaliśmy projekt wdrożenia kolejnych macierzy FlashArray kalifornijskiej firmy Pure Storage oraz zaprojektowaliśmy architekturę dla replikacji ActiveCluster pomiędzy dwoma macierzami.

Rosnące potrzeby

Naszym Klientem jest firma z branży automotive, która poszukiwała odpowiedniego miejsca do składowania swoich szybko przyrastających danych. Jednym z kluczowych elementów było zachowanie bardzo wysokiej wydajności.

Na początku 2021 roku, po gruntownych testach i prognozie przyszłych potrzeb, zaproponowaliśmy Klientowi model macierzy FlashArray//X50 R3 naszego technologicznego partnera Pure Storage oraz przeprowadziliśmy wdrożenie.

Dzięki temu Klient zyskał dostęp do najbardziej innowacyjnych technologii na rynku, które zapewniły mu między innymi:

  • wysoką wydajność (tysiące operacji I/O na sekundę realizowanych z opóźnieniem transakcji poniżej 1ms);
  • niski pobór energii;
  • możliwość wykonanie upgrade’u bez konieczności zatrzymania pracy systemu;
  • dokładną analitykę pracy urządzenia w czasie rzeczywistym.

Zalety produktów Pure Storage oraz skuteczne wdrożenie rozwiązania przez inżynierów Talexu sprawiły, że Klient zdecydował się w tym roku na zakup dwóch kolejnych macierzy. Pierwsza z nich miała posłużyć do replikacji danych – i tu został wybrany sprawdzony już wcześniej model macierzy Flasharray//X50 R3. Druga macierz miała zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie firmy na przestrzeń do przechowywania przybywających w szybkim tempie danych. Do realizacji tego celu wybrany został model macierzy FlashArray//C40.

Dostawę i wdrożenie rozwiązania zlecono ponownie inżynierom Talex S.A.

Przebieg ostatniego projektu

Całość projektu zamknęła się w trzech obszarach:

  1. Kolokacja macierzy X50 R3 do Talex Data Center połączona z jej rozbudową o dodatkową półkę.
  2. Zaprojektowanie architektury dla replikacji ActiveCluster pomiędzy dwoma macierzami X50 R.
  3. Uruchomienie nowej macierzy C40 jako przestrzeni na trzecią, asynchroniczną replikę kaskadową. Zaprojektowanie polityki snapshotów SafeMode jako zabezpieczenie przed ransomware.

Założeniem projektu było, aby replikacja nie spowodowała przestojów w działaniu systemów Klienta. Szczególną uwagą objęte zostało bezpieczeństwo całego procesu. Replikacja ActiveCluster umożliwiła replikację danych w czasie rzeczywistym między dwoma węzłami klastra, gdzie na każdym węźle jest pełna kontrola stanu danych w całym klastrze.

Zaprojektowana przez nas architektura dla replikacji była bardzo bezpieczna. Gdyby doszło do awarii jednej z macierzy lub łącza między nimi, druga macierz jest w stanie przejąć obsługę i nadal umożliwić aplikacjom dostęp do danych. W trakcie replikacji obie macierze X50 R3 pełnią rolę aktywną, warto jednak dodać, że nowa macierz C40, również bierze udział w całym procesie replikacji – jako trzecia replika w trybie asynchronicznym.

Dzięki wielu dostępom sieciowym do Talex Data Center zminimalizowaliśmy ryzyko, że awaria jednego z łączy operatorskich mogłaby skazać na niepowodzenie cały proces. Warto więc na koniec podkreślić, że zaprojektowana przez nas architektura jest bardzo bezpieczna i pozwoli zachować ciągłość działania systemów informatycznych.

Cyfryzacja wymaga jakości

Wszystkie analizy rynku wskazują, że w najbliższej przyszłości nastąpi lawinowy wzrost cyfrowych danych. Jako cywilizacja obraliśmy kurs, którym podążamy od lat i próżno szukać jego zmiany. Cyfryzacja jest procesem ciągłym, nieuniknionym i my jesteśmy gotowi na nadciągające wyzwania.

Nasza wykwalifikowana kadra jest zadowolona z współpracy z Pure Storage i wysoko ocenia produkty tej kalifornijskiej firmy. Jeśli szukacie rozwiązania dla Waszych systemów IT, które zapewnią szybką, niczym niezakłóconą pracę – zachęcamy do kontaktu.