W wyniku audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą CIS GmbH,  jako pierwsza firma w Polsce otrzymaliśmy  certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami normy EN 50600 dla Centrum Danych TALEX SA w Poznaniu oraz we Wrocławiu. Nasze Centra Danych zostały zaliczone do najwyższych klas w zakresie:

  • dostępności: Klasa 4 (Najwyższa),
  • bezpieczeństwa fizycznego: Klasa 4 (Najwyższa),
  • efektywności energetycznej: Poziom 3 (Najwyższy).

Kompleksowa seria norm EN 50600 to całkowicie nowy, europejski standard obejmujący zagadnienia wyposażenia i infrastruktury centrów przetwarzania danych, opracowany przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), zatwierdzony przez Komisję Europejską, a następnie ratyfikowany i przyjęty do stosowania przez kraje członkowskie UE.

Przedmiotem norm EN 50600 są zarówno zagadnienia ogólne dotyczące analiz ryzyka i dostępności infrastruktury centrów przetwarzania danych, jak również szczegółowe wytyczne branżowe w zakresie projektowania nowych obiektów oraz oceny istniejącej infrastruktury wraz ze wskazówkami dotyczącymi zarządzania operacyjnego.

Talex SA jest pierwszą i aktualnie jedyną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej firmą dysponującą dwoma odrębnymi ośrodkami Data Center z certyfikatami EN-50600 Class 4.

Więcej informacji:
O nowym Biurze Zapasowym we Wrocławiu.
O usługach Talex Data Center