Jak istotne są dane, nikogo nie musimy przekonywać. To jedne z najcenniejszych zasobów dla każdej firmy. Powszechna digitalizacja przyniosła wiele korzyści, ale i wyzwań, przed którymi stajemy każdego dnia. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa, bo skoro mówimy o cennych zasobach, to musimy zadać sobie pytanie – jak wszystkie te dane skutecznie chronić?

Wychodząc od tak postawionego pytania, 27 września zorganizowaliśmy wspólnie z firmą SGS konferencję „Eskalacja zagrożeń, innowacyjna technologia, bezpieczeństwo danych osobowych – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji”.

Prelekcje podczas konferencji traktowały między innymi o nowych standardach bezpieczeństwa danych, mechanizmach certyfikacji, zarządzaniu ciągłością działania, wymaganiach norm EN 50600 oraz ISO/IEC 22237 dla data center.

Prelekcje

Wspólnie z SGS przygotowaliśmy dla słuchaczy zróżnicowaną agendę wypełnioną prelekcjami oraz wycieczką po obiekcie Talex Data Center. Po oficjalnym powitaniu, mieliśmy okazję posłuchać Cezarego Zagórskiego z SGS, który przybliżył nam kluczowe zmiany w najnowszym wydaniu normy ISO/IEC 27001:2022 oraz przedstawił kalendarz tranzycji.

Kolejna prelekcja poświęcona była zagadnieniom związanym z fizycznym bezpieczeństwem danych. Radosław Wesołowski, członek zarządu Talex SA, omówił, jak zapewniamy bezpieczne Data Center, by móc świadczyć zaawansowane usługi naszym klientom. Wszystko to w odniesieniu do norm EN 50600 oraz ISO/IEC 22237. Z kolei Piotr Wrzesiński (SGS) przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji w chmurze zgodnie z normami ISO/IEC 27017 oraz ISO/IEC 27018.

Po pierwszym bloku prelekcji uczestnicy konferencji zwiedzili obiekt Talex Data Center. To pozwoliło lepiej zrozumieć, jak omawiane wcześniej zagadnienia, np. dotyczący normy ISO/IEC 22237, wykorzystywane są w praktyce.

Po powrocie przeszliśmy do drugiego bloku prelekcji. Piotr Wrzesiński z SGS omówił istotne zagadnienia, których zrozumienie pomaga zachować stabilność operacyjną i konkurencyjność firmy. Przedstawił temat zarządzania ciągłością działania w kontekście wymagań prawnych (KSC, NIS2, DORA) dla organizacji oraz łańcucha dostaw.

Na zakończenie konferencji ponownie głos zabrał Cezary Zagórski. Przedstawił standardy ochrony danych osobowych oraz nowe mechanizmy certyfikacji. Po jego wystąpieniu przeszliśmy do niespodzianki, którą był interaktywny quiz tematyczny na platformie Mentimeter. Zabawa pozwoliła usystematyzować wiedzę z prelekcji, ale oczywiście to nie wszystko. Bo co to za quiz bez nagród? Zwycięzca zabawy otrzymał klucz sprzętowy YubiKey 5C NFC. Gratulujemy!

Podsumowanie

Konferencja została zorganizowana dla ekspertów z wielu branż i była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Prelekcje z pewnością pomogą słuchaczom lepiej zrozumieć bieżące wyzwania, przed którymi stać będziemy przez najbliższe lata.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne przemyślenia. Wspólnie pracujemy nad bezpieczną przyszłością naszych danych.