Miło nam poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została zawarta nowa umowa  na utrzymanie, udostępnianie i rozwój systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewno – między PGL Lasy Państwowe a Talex S.A.

Przypomnijmy więc kilka faktów o platformie e-drewno.

  • e-drewno to serwis Lasów Państwowych do sprzedaży drewna w nadleśnictwach w całym kraju
  • to serwis aukcyjny wdrożony przez Talex, utrzymywany i rozwijany w ramach kolejnych kontraktów z Lasami Państwowymi
  • pierwsze testowe aukcje na e-drewno odbyły się już 18 lat temu!
  • platforma e-drewno jest udostępniana w modelu SaaS z Talex Data Center
  • odbywa się na niej średnio kilkanaście tys. aukcji miesięcznie, a wartość transakcji sięga wielu milionów złotych
  • w ostatnich 12 miesiącach podmioty gospodarcze zakupiły za jego pomocą 3,5 mln m3 drewna

Nowa umowa między Lasami Państwowymi i Talex została zawarta 29 września br. Jesteśmy dumni, że od tylu lat system działa nieprzerwanie i skutecznie spełnia swoje funkcje i cele wyznaczone przez LP.