W najnowszym numerze branżowego czasopisma „Logistyka” (3/2019), ukazał się wywiad z prezesem Januszem Gocałkiem pt.: Rewolucja na miarę internetu.. Numer poświęcony jest w całości zagadnieniom związanym z pojęciem Logistyka 4.0.

Logistyka 4.0 to termin odnoszący się do współczesnej, nowoczesnej logistyki, który  powstał w oparciu o ideę Industry 4.0 – koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej, zaprezentowanej po raz pierwszy w 2011 r. na targach IAA w Hanowerze. Jest ona następstwem szeroko pojętej cyfryzacji prawie wszystkich dziedzin naszego życia. Przemysł 4.0 ma integrować ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.

W Logistyce 4.0 oprócz praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej rzeczywistości (AR), transakcji blockchain, czy dronów w logistyce „ostatniej mili”, na pierwszy plan wysuwają się duże zbiory danych (Big Data) oraz możliwość ich gromadzenia i  przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing). Coraz większe znaczenie zdobywa internet rzeczy (IoT) oraz uczenie maszynowe (machine learning).

W świecie 4.0 powstają też nowe modele biznesowe. Wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się  dostrzeżenie tych modeli i wdrożenie ich we właściwym momencie, aby maksymalnie wykorzystać je ekonomicznie.

Wszystko wskazuje na to, że Industry 4.0 to kolejny, nieunikniony etap w gospodarce. Tylko firmy umiejętnie korzystające z nowych technologii, zyskają przewagę nad konkurencją i zabezpieczą swoją przyszłość w biznesie.

Wywiad z prezesem Gocałkiem przybliża nam wizję świata 4.0, pokazuje jego nieuchronność oraz  liczne niewiadome, które ze sobą niesie. (Rewolucja na miarę internetu. „Logistyka” 3/19)