Warunkiem funkcjonowania oraz rozwoju firmy jest umiejętne lokowanie kapitału. To dzięki niemu przedsiębiorstwo może sięgać po coraz bardziej zaawansowane technologie, zwiększać swoje możliwości w zakresie obsługi klienta lub ułatwiać pracownikom wykonywanie poszczególnych zadań. Niestety takie wydatki nie ograniczają się jedynie do wyboru odpowiednich usług, produktów lub rozwiązań, a następnie uiszczenia zapłaty. Każdorazowo konieczne jest ich właściwe klasyfikowanie oraz rozliczanie. Podstawowy podział wydatków uwzględnia OPEX i CAPEX.

Wydatki CAPEX dla sprzętu IT

Nazwa CAPEX jest skrótem od angielskiego capital expenditures czyli nakładu inwestycyjnego. Wydatki tego typu obejmują wdrażanie nowych systemów lub inwestycje związane z rozwojem produktów. Warunkiem zaliczenia kosztów jako CAPEX jest zakup przedmiotu, który będzie składnikiem majątku trwałego przedsiębiorstwa, nabytym w celu utrzymania lub ulepszenia jego działalności.
Inwestycją CAPEX będzie zakup sprzętu dla firmy np. urządzeń mających przystosować pomieszczenie do funkcjonowania jako firmowa serwerownia czy zakup oprogramowania. Są to koszty jednorazowe, które najczęściej opiewają na znaczne sumy i podlegają skomplikowanemu systemowi odliczeń od podatku – amortyzacji.

Czym jest OPEX w IT?

Termin OPEX to skrót od wyrażenia operating expenditures czyli wydatki operacyjne. Są one zaliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa np. związanych z utrzymaniem firmy oraz produktu. Mogą mieć formę leasingu czy opłat za usługi, takie jak kolokacja, Cloud Computing lub korzystanie z outsourcingu IT. Wydatki typu OPEX są rozłożone w czasie, dlatego stanowią dla przedsiębiorstwa mniejsze obciążenie niż jednorazowa opłata. Ponadto za każdy okres rozliczeniowy przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT, a koszty podlegają nieskomplikowanej procedurze odliczeń od podatku.

Infrastruktura IT – kiedy OPEX, kiedy CAPEX?

Podczas, gdy zakup sprzętu oraz przygotowanie własnej serwerowni są zaliczane jako CAPEX, korzystanie z usług Data Center to wydatki OPEX. Jest to bardzo istotna różnica, która wpływa na sposób rozliczania wydatków przedsiębiorstwa.
Rozliczanie CAPEX jest bardziej skomplikowane niż OPEX. Nakład inwestycyjny to koszt określany poprzez porównanie rzeczowych aktyw trwałych netto z obecnego oraz poprzedniego roku, a następnie dzielenie wyniku przez amortyzację. Biorąc pod uwagę, że wydatki typu OPEX wymagają jedynie opłacenia faktury, będą łatwiejsze do rozliczenia.

OPEX vs CAPEX , a infrastruktura IT

W przypadku inwestowania we własną serwerownię, przedsiębiorstwo musi zakupić sprzęt, zabezpieczenia energetyczne oraz systemy chłodzenia. Musi zaangażować zarówno specjalistów od IT, którzy wybiorą właściwe rozwiązania, jak i księgowych rozliczających wydatki typu CAPEX.


Korzystając z usług Talex SA, firma może uniknąć wielu problemów. Otrzymuje pomoc zewnętrznych specjalistów i nie musi ponosić jednorazowych, wysokich kosztów związanych z przystosowaniem własnego pomieszczenia do potrzeb serwerowni. Zyskuje najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz pewność ciągłości działania systemów, a przy tym musi jedynie opłacać faktury, które są wydatkami typu OPEX.

Talex Data Center – rozwiązanie wygodne pod każdym względem

Utrzymywanie własnej serwerowni sprawia, że konieczne jest inwestowanie w urządzenia, zasilanie, systemy chłodzenia oraz oprogramowanie, które są kosztami typu CAPEX. Powierzenie własnego sprzętu Data Center lub umieszczenie systemu w chmurze jest wydatkiem OPEX. Współpraca z Talex nie tylko zapewni bezpieczeństwo Twoich danych i systemów przechowywanych w Data Center oraz zagwarantuje wsparcie ze strony specjalistów IT, ale odciąży księgowość i przełoży się na stabilizację kosztów.