Artykuł zamieszczony w GAZETA BANKOWA_Platforma chmurowa dla sektora finansowego – rozwiązania dla najbardziej wymagających

Talex Cloud for Financial Industry to platforma będąca odpowiedzią na wyzwania i potrzeby instytucji finansowych wynikających z presji rynku na dostarczanie usług opartych na najbardziej nowoczesnych technologiach przy jednoczesnym zachowaniu standardów w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa, w tym wynikających bezpośrednio z wymagań stawianych przez regulatorów.

Polskie banki intensywnie przygotowują się do migracji swoich procesów IT do chmury. Barierą był do niedawna brak stosownych uregulowań. Obecnie najważniejszym krokiem jest zbudowanie kompleksowej oferty ze strony firm IT. Talex Cloud for Financial Industry jest odpowiedzią na tę potrzebę – udostępnia na żądanie konfigurowalne zasoby obliczeniowe, takie jak serwery czy pamięci masowe, a także kompletne usługi i aplikacje biznesowe, ale też tradycyjne usługi Data Center – hosting czy kolokację.

Dwa bezpieczne Data Center

Podstawą platformy są należące do Talex dwa niezależne Data Center w Poznaniu i we Wrocławiu, wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
Oba ośrodki spełniają rygorystyczne wymogi norm EN 50600 przyjętych w państwach członkowskich UE, do tyczące wyposażenia i infrastruktury centrów przetwarzania danych. Niezależny audyt potwierdził, że Talex Data Center jako jedyne w Polsce spełniają wymogi na najwyższym poziomie we wszystkich obszarach będących przedmiotem norm, tj. „dostępności, bezpieczeństwa fizycznego i efektywności energetycznej”.
Elementy platformy są zdublowane w obu Data Center, a środowiska połączone i zarządzane tak, by stanowić jeden organizm. Dzięki temu można skutecznie reagować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, utrzymując wysoki poziom usług, w szczególności tych o znaczeniu krytycznym.

Zarządzanie usługami

Efektywne zarządzanie usługami IT ma kluczowe znaczenie dla działania platformy. Wykorzystywane przez Talex procesy zostały wypracowane w trakcie ponad 30-letniej obsługi klientów sektora finansów. Procesy te są w pełni zgodne z międzynarodową normą ISO 20000, określającą standardy zarządzania usługami informatycznymi. Przyznany spółce certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 20000–1 obejmuje: usługi usuwania awarii sprzętu i oprogramowania, obsługę zgłoszeń użytkowników (Help Desk), usługi Data Center, w tym: hosting, kolokację, usługi Infrastructure as a Service, usługi Platform as a Service oraz usługi Software as a Service.
Integralną częścią usług oferowanych przez Platformę Usług Chmurowych są usługi kontaktu z klientami platformy. Uruchomione w Talex SA Centrum Kontaktu z Klientem jest certyfikowane na zgodność z normą ISO 18295 i obejmuje: Usługi Contact Center w zakresie rejestracji i obsługi incydentów w obszarze wspieranych technologii IT, usługi Help Desk dla klientów oraz na potrzeby wewnętrzne.

Bezpieczeństwo danych

Platforma spełnia wymogi Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz najnowszych wytycznych KNF z dnia 23.01.2020 r., dotyczących przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze publicznej lub hybrydowej, a w  szczególności wymagania stawiane dostawcom usług chmury obliczeniowej.
Talex SA kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych i przechowywanych w chmurze. Platforma gwarantuje poufność, integralność i dostępność informacji zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.
Wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji został certyfikowany jako spełniający warunki normy ISO 27001 zakresie: projektowania, produkcji, dostarczania i integracji rozwiązań informatycznych oraz usług Data Center w modelu IaaS, PaaS, SaaS, hostingu i kolokacji.

Green Data Centers

Intensywny rozwój rynku Data Center wiąże się z rosnącą konsumpcją energii w tym sektorze. Talex Data Center, które stanowią kluczowy element platformy, zaliczają się do tzw. green data centers. Zaprojektowano je z wykorzystaniem najnowszych technologii energooszczędnych. Użyte zostały m.in. agregaty chłodnicze wykorzystujące powietrze atmosferyczne (technologia free cooling) czy też separacja zimnych i ciepłych stref w pomieszczeniach serwerowni (technologia hot and cold aisle containment). Oferowane przez Platformę usługi realizowane są z wykorzystaniem sprzętu teleinformatycznego o niskim poborze energii.

Ubezpieczenie od usług cybernetycznych

Instytucje finansowe świadczące usługi z wykorzystaniem internetu są narażone na wszelkiego rodzaju ataki cybernetyczne. Mimo rosnącej świadomości cyberzagrożeń oraz nakładów na bezpieczeństwo systemów IT liczba i skala incydentów z nimi związanych stale rośnie. Najbardziej zaawansowane rozwiązania nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa w 100 proc.
Platforma Usług Chmurowych Talex objęta jest unikatową na polskim rynku polisą Ubezpieczenie od usług cybernetycznych. Chroni ona firmę i klientów korzystających z jej usług przed skutkami ataków cybernetycznych, np. wynikających z naruszenia przepisów dot. prywatności, przed kosztami związanymi z odzyskiwaniem zniszczonych/uszkodzonych danych, przed kosztami związanymi z cybernetycznymi wymuszeniami, a także ewentualnymi karami administracyjnymi i odszkodowaniami.

System Zarządzania Jakością

Z usług Talex Cloud for Financial Industry korzystają już pierwsi klienci. Wysiłek firmy skierowany jest na doskonalenie metod i sposobów działania związanych z procesami tworzenia oraz nadzorowania dostarczanych usług, co przekłada się na nieustanne starania o podnoszenie ich jakości. Wdrożony w Talex System Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy ISO 9001 potwierdza zdolność do świadczenia usług spełniających oczekiwania klientów oraz regulatorów prawa.