Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium da Vinci – najstarszą, niepubliczną uczelnią w Poznaniu – w zakresie praktycznego kształcenia studentów kierunku Informatyka. Efektem tej współpracy jest wspólnie opracowany program praktyk i stażu, podnoszący kompetencje studentów oraz absolwentów uczelni jako przyszłych pracowników firm informatycznych. Już od pierwszego semestru studenci będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą na uczelni w konkretnym środowisku biznesowym naszej firmy, uczestnicząc w pracach poszczególnych działów i zespołów projektowych, spotkaniach biznesowych oraz realizując konkretne zadania. Zdobyte w ten sposób doświadczenia z pewnością ułatwią podjęcie decyzji o dalszej specjalizacji.
Specjaliści Talex S.A. oraz kadra dydaktyczna Collegium da Vinci podjęli wyzwanie opracowania innowacyjnego projektu współpracy biznesu i uczelni, którego zadaniem jest także stałe podnoszenie atrakcyjności lokalnego rynku usług edukacyjnych i teleinformatycznych. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie studentom dostępu do praktycznej strony biznesu.
Dlaczego Collegium da Vinci? Pragnęliśmy nawiązać współpracę z uczelnią, dla której proces dostosowywania programu nauczania do bieżących potrzeb i wymagań rynkowych oraz nieustannych zmian w technologiach teleinformatycznych jest istotną częścią dbałości o wysoki poziom kształcenia. W Collegium da Vinci spotkaliśmy ludzi pełnych pasji, otwartych na zmiany i doskonale rozumiejących współczesne realia życia gospodarczego.
Szczegóły związane z projektem znajdują się na stronie Collegium da Vinci.