24 stycznia b.r. gościliśmy w naszej siedzibie członków Związku Polskich Ośrodków Przetwarzania Danych (PDCA). Spotkanie było okazją do podsumowania poprzedniego roku oraz zatwierdzenie planów działania na rok 2018. Jednym z celów PDCA jest zwiększanie potencjału rynkowego polskich data center. Członkowie PDCA reprezentują także związek podczas polskich i międzynarodowych konferencji związanych z bezpieczeństwem IT w firmach i cyfryzacją polskiej gospodarki. Trwają również prace członków Związku nad dwoma ważnymi projektami, które zostaną ogłoszone pod koniec pierwszego kwartału 2018. Po zakończeniu spotkania nasi goście zwiedzili TALEX DATA CENTER.