13 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  odbyło się kolejne 27 spotkanie z cyklu Zaufanie i Przedsiębiorczość, którego gościem specjalnym był prezes Talex SA Janusz Gocałek.

Projekt Zaufanie i Przedsiębiorczość pod honorowym patronatem rektora UEK w Krakowie jest prowadzony od czterech lat. Na comiesięczne spotkania są zapraszani wykładowcy i goście specjalni, którzy poszerzają spojrzenie na budowanie i rolę zaufania w szeroko pojętym obszarze przedsiębiorczości. Słuchaczami są studenci, pracownicy naukowi UEK w Krakowie oraz osoby z zewnątrz uczelni.

Organizatorzy projektu uznali, że podejście do prowadzenia biznesu, jakie reprezentuje firma TALEX jest bardzo dobrą ilustracją, czym jest zaufanie w relacjach z klientami, dostawcami a także z pracownikami. Dlatego prowadzenie grudniowego spotkania pt.: „Jaką wartość ma zaufanie w biznesie IT” zaproponowano Prezesowi Zarządu TALEX S.A. Januszowi Gocałkowi.   Spotkało się ono z bardzo żywym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwsza część spotkania odbyła się w formie wywiadu przeprowadzonego przez dr Jerzego Kołodzieja. W drugiej części Janusz Gocałek odpowiadał na pytania słuchaczy. Przedstawione treści pokazały, jak  w złożonym technologicznie otoczeniu oraz przy wysokich wymaganiach klientów firma TALEX dostarcza usługi informatyczne z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z całego wystąpienia pozostało słuchaczom przekonanie, że tak złożonego i wymagającego biznesu nie sposób prowadzić w dłuższym terminie bez zaufania.