Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Talex SA notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 20 listopada 2000 roku. Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 3.000.092 zł i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1 zł.

Struktura akcjonariatu
Według liczby akcji
Według liczby głosów
  • Janusz Gocałek
  • Jacek Klauziński
  • Andrzej Rózga
  • Integrale IT sp. z o.o.
  • Pozostali akcjonariusze
scroll icon
PodmiotAkcjeGłosy na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
Liczba AkcjiUdziałLiczba głosówUdział
Janusz Gocałek758 79325,29%894 79326,25%
Jacek Klauziński758 79325,29%894 79326,25%
Andrzej Rózga758 79325,29%894 79326,25%
Integrale IT sp. z o.o.*250 0008,33%250 0007,34%
Pozostali akcjonariusze473 71315,8%473 71313,91%
Suma3 000 092100,00%3 408 092100,00%

*stan akcji ustalony na dzień 14 czerwca 2023 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 r.

Informacja o akcjach Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

scroll icon
EmisjaRodzaj akcjiLiczba
akcji
Liczba
głosów
Liczba głosów
na jedną akcję
Seria Aimienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu102.000510.0005
Seria Bimienne nieuprzywilejowane w żaden sposób849.000849.0001
Seria Cimienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu450.000849.0001
Seria Dimienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu889.092849.0001
Seria Eimienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu710.000849.0001
Ogółem3.000.0923.408.092
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl