Relacje inwestorskie

Zarząd

Janusz Gocałek Talex SA
Janusz Gocałek
Prezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Prezes Zarządu spółki Talex SA oraz jeden z trzech założycieli firmy. Koordynuje prace Zarządu Talex SA, reprezentuje Spółkę w kontaktach zewnętrznych oraz nadzoruje działy administracyjne Spółki.
W latach 1990-1998 pełnił funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego Talex sp. z o.o., a po jego przekształceniu w Talex SA w 1998 roku, został Prezesem Zarządu Spółki.
Z wykształcenia matematyk, w latach 1979-1990 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, gdzie kierował Ośrodkiem Przetwarzania Danych. Od ponad 30 lat, zarówno w pracy naukowej, jak i zawodowej, związany jest z informatyką. Jeden z pomysłodawców i założycieli Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Reprezentuje Spółkę jako przewodniczący Rady Stowarzyszenia Polskich Data Center oraz Członek Rady Związku Pracodawców Lewiatan Wielkopolska.

Jacek-Klauzinsk Talex SA
Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Wiceprezes Zarządu Talex SA od 1998 roku oraz jeden z trzech założycieli firmy. Nadzoruje finanse Spółki, jej działalność handlową i usługową, a także koordynuje procesy inwestycyjne w Spółce.
W latach 1990-1998 pełnił funkcję z-cy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Z wykształcenia informatyk, w latach 1981-1990 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Andrzej Rózga Talex SA
Andrzej Rózga
Wiceprezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Od 1998 roku Wiceprezes Zarządu Talex SA oraz jeden z trzech założycieli firmy. Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie działów Spółki zajmujących się tworzeniem i rozwojem technologii informatycznych. W latach 1990-1998 pełnił funkcję głównego specjalisty, a następnie zastępcy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Z wykształcenia informatyk. W latach 1985-1990 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp Sp. z o.o., w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Komplex EFC.

Rafał Szałek _Talex SA
Rafał Szałek
Członek Zarządu Talex SA
Dyrektor działu handlowego

Członek Zarządu Talex SA od 2007 roku. Reprezentuje Spółkę w kontaktach z kluczowymi klientami, szczególnie w obszarze bankowości.
Z Talex związany od 1992 roku. Kolejno pełnił funkcje Dyrektora Handlowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi i Dyrektora Działu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi.
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ukończył program Executive Master of Business Administration przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zrealizowanym we współpracy z The Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii.

Radosław Wesołowski Talex SA
Radosław Wesołowski
Członek Zarządu Talex SA
Dyrektor sektora bankowego

Od 2010 roku Członek Zarządu Talex SA. Do jego zadań należy koordynacja działalności handlowej Spółki, odpowiada także za relacje z kluczowymi klientami Spółki, szczególnie w obszarze bankowości.
Z Talex związany od 1996 roku. W 2000 r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Talex SA we Wrocławiu. W latach 2001-2003 pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w spółce Zachodnie Systemy Teleinformatyczne – spółce zależnej Talex SA. Od 2004 roku był Dyrektorem Regionu Śląskiego Talex SA, a od 2008 Dyrektorem Działu Obsługi Sektora Finansowo-Bankowego w Talex. Z wykształcenia informatyk.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl