Relacje inwestorskie

Zarząd

Janusz Gocałek
Prezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Prezes Zarządu spółki Talex SA oraz jeden z trzech założycieli firmy. Koordynuje prace Zarządu Talex SA, reprezentuje Spółkę w kontaktach zewnętrznych oraz nadzoruje działy administracyjne Spółki.
W latach 1990-1998 pełnił funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego Talex sp. z o.o., a po jego przekształceniu w Talex SA w 1998 roku, został Prezesem Zarządu Spółki.
Z wykształcenia matematyk, w latach 1979-1990 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, gdzie kierował Ośrodkiem Przetwarzania Danych. Od ponad 30 lat, zarówno w pracy naukowej, jak i zawodowej, związany jest z informatyką. Jeden z pomysłodawców i założycieli Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Reprezentuje Spółkę jako przewodniczący Rady Stowarzyszenia Polskich Data Center oraz Członek Rady Związku Pracodawców Lewiatan Wielkopolska.

Jacek Klauziński
Wiceprezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Wiceprezes Zarządu Talex SA od 1998 roku oraz jeden z trzech założycieli firmy. Nadzoruje finanse Spółki, jej działalność handlową i usługową, a także koordynuje procesy inwestycyjne w Spółce.
W latach 1990-1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o.
Z wykształcenia informatyk, w latach 1981-1990 pracował w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Andrzej Rózga
Wiceprezes Zarządu Talex SA
Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Spółki

Od 1998 roku Wiceprezes Zarządu Talex SA oraz jeden z trzech założycieli firmy. Do jego zadań należy m.in. nadzorowanie działów Spółki zajmujących się tworzeniem i rozwojem technologii informatycznych. W latach 1990-1998 pełnił funkcję głównego specjalisty, a następnie zastępcy dyrektora w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Talex Sp. z o.o. Z wykształcenia informatyk. W latach 1985-1990 pracował w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp Sp. z o.o., w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym Komplex EFC.

Rafał Szałek
Członek Zarządu Talex SA
Dyrektor działu handlowego

Członek Zarządu Talex SA od 2007 roku. Reprezentuje Spółkę w kontaktach z kluczowymi klientami, szczególnie w obszarze bankowości.
Z Talex związany od 1992 roku. Kolejno pełnił funkcje Dyrektora Handlowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi i Dyrektora Działu ds. Współpracy z Klientami Strategicznymi.
Absolwent Politechniki Poznańskiej. Ukończył program Executive Master of Business Administration przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zrealizowanym we współpracy z The Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii.

Radosław Wesołowski
Członek Zarządu Talex SA
Dyrektor sektora bankowego

Od 2010 roku Członek Zarządu Talex SA. Do jego zadań należy koordynacja działalności handlowej Spółki, odpowiada także za relacje z kluczowymi klientami Spółki, szczególnie w obszarze bankowości.
Z Talex związany od 1996 roku. W 2000 r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Talex SA we Wrocławiu. W latach 2001-2003 pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu w spółce Zachodnie Systemy Teleinformatyczne – spółce zależnej Talex SA. Od 2004 roku był Dyrektorem Regionu Śląskiego Talex SA, a od 2008 Dyrektorem Działu Obsługi Sektora Finansowo-Bankowego w Talex. Z wykształcenia informatyk.

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem