Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)

scroll icon
Wyszczególnienie20202019201820172016
dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 96188 81494 766107 897113 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 6702 7988 3427 5316 465
Zysk (strata) brutto4 4552 8637 8817 1085 893
Zysk (strata) netto3 6222 4046 5755 7314 720
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 1378 86512 21610 32810 951
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-128-1 228-6 464-1 949-1 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 982-6 696-7 048-8 546-9 803
Przepływy pieniężne netto, razem-1 969941-1 296-167-237
Aktywa, razem84 44783 34293 55893 34798 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 03828 75438 44541 20948 814
Zobowiązania długoterminowe3 7354 3186 7637 11010 947
Zobowiązania krótkoterminowe17 74518 24717 94324 66228 590
Kapitał własny56 40954 58855 11352 13849 644
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 0003 000
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)1,210,802,191,911,57
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)18,8018,2018,3717,3816,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)0,700,601,301,201,10

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)

scroll icon
Wyszczególnienie20202019201820172016
dane w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 67120 64622 21025 41925 833
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0446501 9551 7741 477
Zysk (strata) brutto9966661 8471 6751 347
Zysk (strata) netto8105591 5411 3501 079
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 3722 0612 8632 4332 503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28-285-1 515-459-317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 784-1 557-1 652-2 013-2 240
Przepływy pieniężne netto, razem-440219-304-39-54
Aktywa, razem18 29919 57121 75822 38122 255
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0766 6848 9419 88011 034
Zobowiązania długoterminowe8091 0141 5731 7052 474
Zobowiązania krótkoterminowe3 8454 2854 1735 9136 462
Kapitał własny12 22312 81912 81712 50011 222
Kapitał zakładowy650704698719678
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)0,270,190,510,450,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)4,074,254,274,173,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)0,160,140,300,290,25

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem