Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)

scroll icon
Wyszczególnienie20232022202120202019
dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 44381 62473 29896 96188 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4172 723-4 6104 6702 798
Zysk (strata) brutto1 7402 313-4 8444 4552 863
Zysk (strata) netto1 4871 748-4 9723 6222 404
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1964 3395 674<6 1378 865
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej562-2 224-702-128-1 228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 334-1 853-5 379-7 982-6 696
Przepływy pieniężne netto, razem-1 968262-406-1 969941
Aktywa, razem77 72776 05369 99084 44783 342
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 16924 96820 65328 03828 754
Zobowiązania długoterminowe3 4592 1743 1983 7354 318
Zobowiązania krótkoterminowe14 86115 57111 43217 74518 247
Kapitał własny52 55851 08549 33756 40954 588
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 0003 000
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)0,500,58-1,661,210,80
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)17,5217,0316,4518,8018,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)0,450,000,000,700,60

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)

scroll icon
Wyszczególnienie20232022202120202019
dane w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 20617 41016 01321 67120 646
Zysk (strata) z działalności operacyjnej534581-1 0071 044650
Zysk (strata) brutto384493-1 058996666
Zysk (strata) netto328373-1 086810559
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-439261 2401 3722 061
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej124-474-153-28-285
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-515-395-1 175-1 784-1 557
Przepływy pieniężne netto, razem-43556-89-440219
Aktywa, razem17 87616 21615 21718 29919 571
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 7895 3244 4906 0766 684
Zobowiązania długoterminowe7964646958091 014
Zobowiązania krótkoterminowe3 4183 3202 4863 8454 285
Kapitał własny12 08810 89310 72712 22312 819
Kapitał zakładowy690640652650704
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)0,110,12-0,360,270,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)4,033,633,584,074,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)0,100,000,000,160,14

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl