Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)

scroll icon
Wyszczególnienie20222021202020192018
dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 62473 29896 96188 81494 766
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 723-4 6104 6702 7988 342
Zysk (strata) brutto2 313-4 8444 4552 8637 881
Zysk (strata) netto1 748-4 9723 6222 4046 575
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 3395 674<6 1378 86512 216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 224-702-128-1 228-6 464
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 853-5 379-7 982-6 696-7 048
Przepływy pieniężne netto, razem262-406-1 969941-1 296
Aktywa, razem76 05369 99084 44783 34293 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania24 96820 65328 03828 75438 445
Zobowiązania długoterminowe2 1743 1983 7354 3186 763
Zobowiązania krótkoterminowe15 57111 43217 74518 24717 943
Kapitał własny51 08549 33756 40954 58855 113
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 0003 000
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)0,58-1,661,210,802,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)17,0316,4518,8018,2018,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)0,000,000,700,601,30

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)

scroll icon
Wyszczególnienie20222021202020192018
dane w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 41016 01321 67120 64622 210
Zysk (strata) z działalności operacyjnej581-1 0071 0446501 955
Zysk (strata) brutto493-1 0589966661 847
Zysk (strata) netto373-1 0868105591 541
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9261 2401 3722 0612 863
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-474-153-28-285-1 515<
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-395-1 175-1 784-1 557-1 652
Przepływy pieniężne netto, razem56-89-440219-304
Aktywa, razem16 21615 21718 29919 57121 758
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 3244 4906 0766 6848 941
Zobowiązania długoterminowe4646958091 0141 573
Zobowiązania krótkoterminowe3 3202 4863 8454 2854 173
Kapitał własny10 89310 72712 22312 81912 817
Kapitał zakładowy640652650704698
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)0,12-0,360,270,190,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)3,633,584,074,254,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)0,000,000,160,140,30

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem