Dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)

scroll icon
Wyszczególnienie20212020201920182017
dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów73 29896 96188 81494 766107 897
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 6104 6702 7988 3427 531
Zysk (strata) brutto-4 8444 4552 8637 8817 108
Zysk (strata) netto-4 9723 6222 4046 5755 731
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 6746 1378 86512 21610 328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-702-128-1 228-6 464-1 949
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 379-7 982-6 696-7 048-8 546
Przepływy pieniężne netto, razem-406-1 969941-1 296-167
Aktywa, razem69 99084 44783 34293 55893 347
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 65328 03828 75438 44541 209
Zobowiązania długoterminowe3 1983 7354 3186 7637 110
Zobowiązania krótkoterminowe11 43217 74518 24717 94324 662
Kapitał własny49 33756 40954 58855 11352 138
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 0003 000
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)-1,661,210,802,191,91
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)16,4518,8018,2018,3717,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)0,000,700,601,301,20

Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)

scroll icon
Wyszczególnienie20212020201920182017
dane w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 01321 67120 64622 21025 419
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 0071 0446501 9551 774
Zysk (strata) brutto-1 0589966661 8471 675
Zysk (strata) netto-1 0868105591 5411 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 2401 3722 0612 8632 433
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-153-28-285-1 515-459
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 175-1 784-1 557-1 652-2 013
Przepływy pieniężne netto, razem-89-440219-304-39
Aktywa, razem15 21718 29919 57121 75822 381
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 4906 0766 6848 9419 880
Zobowiązania długoterminowe6958091 0141 5731 705
Zobowiązania krótkoterminowe2 4863 8454 2854 1735 913
Kapitał własny10 72712 22312 81912 81712 500
Kapitał zakładowy652650704698719
Liczba akcji (w szt.)
3 000 0923 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR)-0,360,270,190,510,45
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR)3,584,074,254,274,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR)0,000,160,140,300,29

 

Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem