Raport bieżący nr 3/2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2023 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem