Raport bieżący nr 12/2012: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem