Raport bieżący nr 12/2013: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem