Raport bieżący nr 13/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem