Raport bieżący nr 13/2018: Powołanie członków organów Spółki
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl