Raport bieżący nr 14/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem