Raport bieżący nr 14/2019: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem