Raport bieżący nr 16/2012: Umowa znacząca
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem