Raport bieżący nr 17/2020: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem