Raport bieżący nr 18/2012: Umowa znacząca
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem