Raport bieżący nr 18/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem