Raport bieżący nr 20/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem