Raport bieżący nr 20/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem