Raport bieżący nr 22/2020: Zmiana umowy znaczącej
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem