Raport bieżący nr 24/2017: Zawarcie umowy z PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem