Raport bieżący nr 26/2017: Zbycie akcji własnych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem