Raport bieżący nr 30/2013: Zmiana umowy znaczącej
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem