Raport bieżący nr 35/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem