Raport bieżący nr 38/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem