Raport bieżący nr 4/2023. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem