Raport bieżący nr 43/2013: Umowa znacząca
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem